Copyright © 2015 "Posteor Poznan Sp. z o.o." 
Przedsiebiorstwo Wdrazania Postepu Technicznego
Posteor Poznan Sp. z o.o.
60-339 Poznan
ul.Grochowska 61A
tel +48 61/868 85 35, fax 867 51 17
posteor@posteor.pl

1. Instalacje odsysania pylów, w tym pylów wybuchowych wraz z blokiem pylowym i ruchomymi przykryciami szczelin

2. Instalacje do czyszczenia kondensatorów kulkami gabczastymi

3. Filtry samooczyszczajace

4. Antykorozyjny preparat ABCxht czyszczacy kotly od strony ogniowej